Fanavaozana ny fambolena vary: Trano maitso mitsingevana vaovao